Projekt Jiřice Development

Náš projekt je určen pro zájemce o kvalitní bydlení v klidné lokalitě blízko přírodě, s důrazem na praktičnost a nízké náklady

Základní údaje

Navrhovaný soubor staveb se nachází na okraji obce Jiřice na čtyřech místech ze skupiny pozemků určených k zástavbě. Okolní parcely jsou již převážně zastavěny rodinnými a menšími bytovými domy. Byty v novostavbách budou určeny k bydlení rodin v domech po dvou nebo třech bytech s výhodami bydlení v rodinném domě.


Stávající stav

Pozemky se nachází v nově vznikající části obce Jiřice, severozápadně od stávající zástavby obce. Parcely jsou z východní strany vymezeny silnicí druhé třídy 272 do Benátek nad Jizerou s protihlukovým valem, severně a západně od části obce se za hranicemi oplocených dotčených a sousedních pozemků otevírají výhledy do polí. Vzdálenost do centra obce Jiřice je přibližně 600 m (12 minuty pěší chůze); vzdálenost do centra obce Benátky nad Jizerou (Husovo náměstí) je 5,3 km (8 minut jízdy autem), vzdálenost do centra Prahy (Václavské náměstí) je 49 km (38 minut jízdy autem). Pozemky jsou mírně svažité, výškový rozdíl na diagonále SZ-JV je cca 9,5 m, pozemky jsou zasíťované.

Energie a provozní náklady

Bytové domy jsou koncipovány jako nízkoenergetické stavby, aby byla zajištěna minimalizace provozních nákladů na chod domácnosti. Energetická náročnost budovy je projektována do kategorie B - Velmi úsporná. S tím pak souvisí zjednodušený koncept vytápění objektu elektrickými přímotopy, kde se následně projeví  i jednoduchý provoz vytápění a snadná údržba. Vytápění lze jednoduše napojit na vzdálený přístup řízení "inteligentního domu" - již během stavby bude provedena příprava pro dodatečnou realizaci tohoto propojení (kabelové rozvody atd.) Každý dům je vybaven vlastní čističkou odpadních vod.

Koncept bytových domů

Soubor novostaveb RD dotváří nově vznikající část obce na severozápadním okraji Jiřic. Dvojdomy a trojdomy jsou orientovány štítově k obslužné ulici, u které jsou umístěna parkovací stání ke všem bytovým jednotkám v domech. Z východní strany je pozemek tří z pěti novostaveb ohraničen ochranným pásmem silnice II.třídy za ochranným valem. Pozemek jednoho ze tří rodinných domů se třemi byty je orientován odděleně od zbylých novostaveb a sousedí se zemědělskou půdou na severu a pozemky sousedních staveb na východě a západě.

Fasády jsou perforovány okenními otvory tak, aby bylo zajištěno soukromí a aby se bytové jednotky maximálně otevíraly do zahrad k nim náležejícím, v různých variantách orientace zahrad a oken ke světovým stranám, daných uspořádáním domů štítově k zatočené ulici. Bytové jednotky jsou jednogenerační, dvojpodlažní, se vstupem a obytným prostorem na úrovní l.NP. 2.NP je řešeno jako podkrovní, pomocí vikýřů je dosaženo dostatečné podchodné výšky ve všech místnostech. Důraz byl kladen na minimalizaci společných ploch / prostor. Každý byt má samostatný vlastní vstup. Střední bytová jednotka rodinných domů se třemi byty se od sousedních jednotek odlišuje půdorysným uspořádáním, delší a užší dispozice kompenzuje pouze dvoustrannou orientaci a uskočení fasády vytváří kryté závětří vstupu do domu i do zahrady a přirozeně odděluje sousedící bytové jednotky v rámci jednoho rodinného domu. Velikost bytových jednotek domu se třemi byty je 74,7 a 99,2 m², bytové jednotky v domech o dvou bytech mají 82,7 m². Zastavěná plocha rodinného domu se třemi byty je 147,0 m², zastavěná plocha rodinného domu se dvěma byty je 107,0 m².

Střechy RD jsou šikmé se sklonem 35°. Objekty jsou nepodsklepené, u vstupu na společný pozemek rodinného domu se třemi byty/samostatnou parcelu rodinného domu se dvěma byty je umístěn přístřešek na popelnice. Dispozice každého bytu jsou pečlivě promyšleny. Každý byt je navržen jako dvoupodlažní s obývacím pokojem a kuchyní na úrovni zahrady, v podkroví se nacházejí pokoj, ložnice, koupelna. Při návrhu byl důraz kladen na soukromí a prosvětlený interiér, okna jsou navržena v různých variantách s ohledem na orientace do vlastní zahrady. Byty jsou akusticky odděleny od sousedních bytů. Hlavní obytné podlaží obsahuje vstup se šatnou, otevřený obytný prostor s kuchyní, jídelnou a obývákem, WC s pračkou, v případě rodinných domů se třemi byty pak ještě krb v obytném prostoru. Ve 2.NP je ložnice, dětský pokoj, koupelna, v případně "středního" typu bytu rodinného domu se třemi byty ještě pracovna.

Každý byt má vlastní zahrádku. Obytný interiér je přímo propojen se zahradou, není nutné chodit přes interiérové prostory bytu. Na každou zahradu je také přímý přístup z komunikace, pro obsluhu a údržbu mimo dum. Parkovací stání jsou řešena v počtu 2 parkovací stání na jednotku, u rodinných domů se třemi byty je jedno z těchto stání každé jednotky řešeno jako dodatečné na nezpevněné ploše (kačírek). Objekty jsou materiálově a hmotově členěny - z omítané fasády jsou odděleny mírně vystupující obložené vikýře. Ploty jsou navrženy jako dřevěné, perforované, v různých stupních výšek dle potřeby, zejména v místě předzahrádek jen symbolické, s převládající rostlinnou složkou. Z horního podlaží se předpokládají krásné výhledy do okolní krajiny, vizuální kontakt s původní zástavbou v obci. Zastavěná plocha rodinného domu se třemi byty je 147,0 m², zastavěná plocha rodinného domu se dvěma byty je 107,0 m². Velikost bytových jednotek je 74,7 - 82,7 - 99,2 m².

  Číslo Dispozice Plocha Příslušenství Cena vč. DPH Stav Detail
  A-01 3+kk 74,7 m² zahrada, 2 × parkování, krb 3 845 109 Kč Prodáno DETAIL
A-02 4+kk 99,2 m² zahrada, 2 × parkování, krb 4 937 982 Kč Prodáno DETAIL
A-03 3+kk 74,7 m² zahrada, 2 × parkování, krb 3 687 909 Kč Prodáno DETAIL
  B-01 3+kk 74,7 m² zahrada, 2 × parkování, krb 3 784 056 Kč Prodáno DETAIL
B-02 4+kk 99,2 m² zahrada, 2 × parkování, krb 4 940 087 Kč Prodáno DETAIL
B-03 3+kk 74,7 m² zahrada, 2 × parkování, krb 3 995 256 Kč Prodáno DETAIL
  C-01 3+kk 74,7 m² zahrada, 2 × parkování, krb 3 788 980 Kč Prodáno DETAIL
C-02 4+kk 99,2 m² zahrada, 2 × parkování, krb 5 586 720 Kč Prodáno DETAIL
C-03 3+kk 74,7 m² zahrada, 2 × parkování, krb 4 094 980 Kč Prodáno DETAIL
  D-01 3+kk 82,0 m² zahrada, 2 × parkování 4 047 000 Kč Prodáno DETAIL
D-02 3+kk 82,0 m² zahrada, 2 × parkování 4 312 200 Kč Prodáno DETAIL
  E-01 3+kk 82,0 m² zahrada, 2 × parkování 4 934 000 Kč Prodáno DETAIL
E-02 3+kk 82,0 m² zahrada, 2 × parkování 4 896 200 Kč Prodáno DETAIL

Uvedené ceny platí při koupi v době před kolaudací stavby, ceny platné pro rezervace od 1.4.2020.